• czysty

  czysty

Pisanie jest to skomplikowany proces, który kształtuje się od początku życia dziecka. Sama czynność pisania jest kwintesencją prawidłowego rozwoju dziecka w zakresie motoryki dużej i motoryki małej.

trojkat motoryki

 

Pisanie jako czynność graficzna jest procesem, który angażuje prawidłowe spostrzeganie wzrokowe, sprawność manualną i koordynację wzrokowo- ruchową. Deficyty w tym zakresie powodują obniżoną sprawność grafomotoryczną czyli tzw. dysgrafię.

Powodem obniżonego poziomu graficznego najczęściej jest:

 • nieprawidłowa pozycja ciała
 • nieprawidłowy chwyt pisarski
 • zaburzone analizatory korowe:
  • wzrokowy (odbiór bodźców wzrokowych, jakimi są na przykład teksty, wyrazy i two­rzące je litery),
  • słuchowy (odbiór dźwięków mowy),
  • skórnokinestetyczny (doznania dotykowo-kinestetyczne z poruszających się narządów mowy podczas mówienia oraz od poruszającej się ręki trzymającej pióro podczas pisania)
 • problem z przetwarzaniem bodźców zmysłowych (układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy)
 • osłabione napięcie mięśniowe
 • zaburzenia emocjonalne

Rozwój umiejętności grafomotorycznych rozpoczyna się jeszcze przed pójściem dziecka do szkoły. Bodźców do tego rozwoju powinno dostarczać naturalne środowisko domowe, przedszkolne.

Radzice powinni dbać, alby dziecko miało zapewnione spontaniczne zabawy oraz aktywny udział w życiu domowym (np. lepienie pierogów) tj:

 • z zakresu czynności samoobsługowych – rozwijają planowanie motoryczne, wpływają na rozwój chwytu dłoniowego, wzmacniają mięśnie rąk, dłoni i palców, na bazie którego kształtuje się chwyt trzypunktowy, pisarski: samodzielne mycie, wycieranie twarzy, rąk, nóg, samodzielne rozbieranie, a następnie ubieranie się, zapinanie butów, guzików, zakręcanie, odkręcanie kranów nakrętek, przenoszenie różnych przedmiotów, posługiwanie się sztućcami,
 • ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej: bieganie po równym i zróżnicowanym podłożu, ćwiczenia rozmachowe obręczy barkowej, tory przeszkód, ćwiczenia równoważne, poruszanie się w różnych pozycjach ciała, ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenia mięśni tułowia i obręczy kończyn górnych i dolnych
 • rozwijanie zmysłu dotyku: domina dotykowe, masażyki dłoni różnymi masażerami, fakturami, modelowanie w różnych masach plastycznych, szukanie ukrytych drobnych przedmiotów w pojemnikach wypełnionych
  np. makaronem, ryżem, grochem.