• czysty

  czysty

bebny7Fotorelacja z warsztatów "Nasza muzyka - czyli bębny i inne instrumenty".

Było głośno i rytmicznie.

Dzięki, że byliście :)

Fundacja „Inaczej” zaprasza dzieci i rodziców (ze Świdnika)
na warsztaty muzyczne:

„Nasza muzyka czyli bębny i inne instrumenty”

Będziemy uczyć się grać na oryginalnych, ręcznie robionych instrumentach

Ciekawie spędzimy czas z rękodzielnikiem i twórcą muzyki orientalnej

Spotkanie odbędzie się
01.07.2017 r. (sobota) od godziny 10

Zapisy pod numerem telefonu: 880 44 99 36
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Fundacja „Inaczej” zaprasza rodziców (ze Świdnika)
na bezpłatne warsztaty

„Bajki – pomagajki i inne okołoliterackie historie, czyli biblioterapia jako wsparcie w rozwoju emocjonalnym dzieci”

Będziemy rozmawiać o:

 • BAJKA - NAJLEPSZA FORMA LITERATURY DZIECIĘCEJ
 • JAK PRZEZ LITERATURĘ POMAGASZ UCZYĆ SIĘ DZIECKU
 • ZABAWY W SŁOWA I HISTORIE

Spotkanie odbędzie się 24.06.2017 r. (sobota) 9.00 – 14.00 w Spółdzielczym Domu Kultury w Świdniku, ul. Kruczkowskiego 6A

Zapisy pod numerem telefonu 880 44 99 36.
Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Jak rozpoznać czy nasz przedszkolak jest gotowy do nauki czytania?

Dojrzałość a gotowość do uczenia się

 • Dojrzałość szkolna jest to poziom rozwoju dziecka w sferze umysłowej, fizycznej, emocjonalnej, społeczno – moralnej
 • Gotowość do uczenia umożliwia przystosowanie dziecka do wymagań szkoły, czyniąc je podatnym i wrażliwym na nauczanie i wychowanie oraz zapewnia odniesienie sukcesu w nauce szkolnej

Nie ma dojrzałości bez gotowości.

Gotowość do uczenia się odnosi się do takiego stadium rozwoju dziecka, w którym może się ono uczyć czegoś nowego z łatwością i bez negatywnego napięcia emocjonalnego oraz osiągnąć sukces, ponieważ wysiłki nauczyciela dają zadowalające rezultaty. Jest to kolejny ważny etap rozwoju dziecka, który osiąga poprzez odpowiednia stymulację wychowawczą, przeszkloną, społeczną.
Łatwość + brak napięcia = sukces emocjonalnego

Cechy dziecka wykazującego gotowość do czytania:

 • rozumie pojęcie czytania
 • odróżnia znaki, które są literami, wyrazami od innych znaków np. graficznych zawartych w tekście
 • zna kierunek czytania w swoim języku
 • chce aby często mu czytano
 • ma prawidłowo rozwinięte podstawowe procesy umysłowe
 • posiada bogate słownictwo

Warunki gotowości do nauki czytania:

 1. Gotowość psychomotoryczna – „wiem jak”
  Ukształtowanie się u dziecka umiejętności i sprawności, które decydują o sprawnym kojarzeniu znaków graficznych i fonicznych. (kojarzenie obrazu z dźwiękiem)
  • kojarzenie znaków z dźwiękiem według określonej zasady
  • prawidłowa wymowa
  • koordynacja wzrokowo- słuchowo-ruchowa
  • rozpoznaje różne znaki, symbole graficzne (kropki, kreski), wskazywanie różnic i podobieństw
  • umie koncentrować się przez dłuższy czas
  • prawidłowy poziom percepcji wzrokowej i słuchowej
  • odpowiednia pojemność pamięci operacyjnej
   Ta gotowość psychomotoryczna stanowi warunek opanowania techniki czytania
 2. Gotowość słownikowo – pojęciowa – „mam możliwość”
  Opanowanie umiejętności różnorodnego operowania już posiadanym doświadczeniem psychologicznym i lingwistycznym:
  • podejmuje próby interpretowania treści przenośni, przysłów
  • wyjaśnia etymologię znaczenia pojęć
  • swobodnie operuje posiadanym słownictwem Umiejętność abstrahowania, klasyfikowania i uogólniania i wnioskowania
   Ta gotowość pojęciowo- słownikowa stanowi warunek rozumienia czytanego tekstu.
 3. Gotowość emocjonalno – motywacyjna – „chcę”
  Ukształtowanie u dziecka rozumienia użyteczności umiejętności czytania, ukształtowanie pozytywnego stosunku do książki i wzbudzenie zainteresowania, motywacji do nauki czyania
  • wyróżnia formalne cechy tekstu
  • wskazuje różnice między czytaniem a mówieniem
  • ma pozytywne nastawienie wobec własnej aktywności
  • dąży do rozumienia istoty czytania
  • odróżnia ilustracje, od liter i wyrazów

Fundacja „Inaczej” zaprasza rodziców (ze Świdnika)
na bezpłatne warsztaty

„Wspieranie procesu czytania i pisania”

 

Rodzicu – jak możesz pomóc dziecku?

Będziemy rozmawiać o:

 • CZYNNIKACH WARUNKUJĄCYCH PROCES PISANIA I CZYTANIA
 • DOJRZŁOŚCI SZKOLNEJ
 • METODACH PRACY Z DZIECKIEM

Spotkanie odbędzie się 20.05.2017 r. (sobota) 9.00 – 14.00
w Spółdzielczym Domu Kultury w Świdniku, ul. Kruczkowskiego 6A

Zapisy pod numerem telefonu 880 44 99 36.

Liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

wspieranie procesu czytania i pisania

Fundacja „Inaczej” zaprasza dzieci i rodziców na warsztaty:

„Rodzinne warsztaty wielkanocne”
Wykonanie kart i ozdób świątecznych

Spotkanie odbędzie się 8.04.2017 r. (sobota) w godzinach 9.00 – 14.00 Klub Favilla
ul. Aleja Lotników Polskich 11, Świdnik

Zapisy i informacje pod nr tel. 880 44 99 36 po godzinie 13.30
Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

25 marca odbyły się warsztaty dla rodziców „Integracja sensoryczna i techniki wyciszające”.

Oprócz cennych wskazówek, z którymi wyszli słuchacze, wszyscy rozstaliśmy w świetnych humorach. To był dobrze spędzony czas.

Fundacja „Inaczej” zaprasza rodziców ze Świdnika na warsztaty :

INTEGRACJA SENSORYCZNA I TECHNIKI WYCISZAJĄCE

czyli

 • czym jest integracja sensoryczna
 • zmysły w procesie integracji sensorycznej
 • dysfunkcje zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 • techniki wyciszające

Zapraszamy 25 marzec 2017 godzina 9-14

Lokalizacja:
ŚWIETLIK CENTRUM ZABAWY DLA DZIECI, Świdnik, ul. Spadochroniarzy 16 A

Zapisy i informacje pod nr tel. 793 405 704

W lutym odbyły się pierwsze warsztaty w ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego „Jak żyć w zgodzie z rodziną. Metody skutecznego porozumiewania się”.

Naszym uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie. Mamy nadzieję, że umiejętności nabyte podczas warsztatów przydadzą się w życiu codziennym (szczególnie w pracy z dziećmi : ))