• czysty

    czysty

Kończy się realizacja projektu „Na dobry początek”. Dzięki podjętym działaniom udało się objąć opieką i pomocą ponad 80 dzieci z Gminy Świdnik.


W ciągu minionego roku wielu rodziców potwierdziło, że w Świdniku brakowało takiego miejsca, gdzie możliwa byłaby kompleksowa diagnoza i zajęcia dla dzieci oraz instruktaże do pracy w domu dla rodziców. Objęcie diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym realnie wpłynęło na poprawę funkcjonowania, osiągnięcia w szkole, zmianę zachowania, zadowolenie z siebie, a przez to budowanie poczucia własnej wartości i bycie szczęśliwymi dziećmi. Rodzicom pozwoliło lepiej zrozumieć swoje dzieci i ich problemy, jak również dało możliwość nauczenia się jak pomagać i pracować z dzieckiem w domu, co wpłynęło na budowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz rodzinnego szczęścia, a w konsekwencji szczęśliwego społeczeństwa.

Dziękujemy wszystkim za współpracę!

balans