• czysty

  czysty

Paul Dennison (amerykański pedagog) na podstawie doświadczeń, które zdobył w walce z własną dysleksją i wadą wzroku oraz w pracy z dziećmi i z ludźmi, którzy doznali uszkodzeń mózgu w różnych wypadkach, opracował metodę mającą na celu zintegrowanie pracy mózgu. Odkrył on proste ruchy, które mają bezpośrednio wpływ na stymulację mózgu. Np. skuteczność uczenia się zależy, jak wiadomo, od współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej. Jeśli jakieś części naszego umysłu są „wyłączone”, pojawiają się trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, rozumieniu, zapamiętywaniu i uczeniu się.

Kinezjologia edukacyjna staje się coraz bardziej popularna w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania. Metoda ta sprawdza się w pracy z dziećmi ze zdiagnozowaną dysleksją, dysortografią i innymi problemami szkolnymi oraz dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych.


Ćwiczenia gimnastyki mózgu usprawniają:

 • pamięć krótko i długotrwałą
 • koncentrację i zdolności skupienia uwagi
 • koordynacje ruchową
 • funkcje grafomotoryczne
 • proces pisania i czytania (pisania twórczego)
 • spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową
 • proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
 • wymowę oraz wpływają na zdolność poprawnego formowania myśli, abstrakcyjne myślenie
 • rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
 • zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
 • umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem
 • pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

Oto jak wykonujemy niektóre ćwiczenia na zajęciach:

Leniwe ósemki - ćwiczenie wykonuj rysując lub wodząc oczami za przedmiotem po kształcie położonej ósemki (znaku nieskończoności). Ruch zaczynaj zawsze od środka w lewo do góry - lewą ręką, następnie prawą ręką i kończ obydwoma rękoma połączonymi razem.

Zastosowanie - koordynacja wzroku, obwodowe widzenie, aktywizacja mózgu dla przekraczania środkowej wizualnej linii, integracja półkul mózgowych, mechanizm czytania (ruch oczu z lewej do prawej), rozpoznawanie znaków przy pisaniu, czytanie ze zrozumieniem.

cwiczenie Dennisona

Słoń - wykonujemy te same ruchy co przy "leniwych ósemkach" , tak jakby robił to słoń. Kładziemy lewe ucho na lewym ramieniu i patrzymy wzdłuż wyciągniętego ramienia-trąby słonia (grzbietem dłoni do góry), nogi w kolanach lekko ugięte, mały rozkrok. Rysuj ręką
w powietrzu obszerne leniwe ósemki (ucho przyklejone do ramienia). Całe ciało prostuj.

Zastosowanie - przekroczenie środkowej linii ciała, stymulacja mowy wewnętrznej, twórcze myślenie, słuchanie własnego głosu, rozwój pamięci długoterminowej, zintegrowane widzenie, słyszenie i ruch; mowa, pismo, zapamiętywanie. Ćwiczenie to rozluźnia mięśnie szyi i oczu.

Rysowanie oburącz - na płaszczyźnie przeznaczonej do rysowania narysuj oś symetrii na wprost nosa, rysuj obydwoma rękoma jednocześnie tak, by rysunek z jednej strony był zwierciadlanym odbiciem drugiej strony. Można rysować w powietrzu na planszy wyimaginowanej.

Zastosowanie - koordynacja, ,,ręka-oko", przekraczanie środkowej kinestetycznej linii ciała, uświadomienie przestrzeni wokół siebie oraz wzrokowe rozróżnianie, śledzenie oczami za ruchem ręki w różnych kierunkach, pisanie, umiejętności matematyczne.

Wypady - rozstaw nogi szerzej od pleców, przekręć nogi tak by stopy były ustawione do siebie pod kątem prostym, Zegnij jedną nogę w kolanie i przenieś nogi, drugą nogę trzymaj prosto. Tułów trzymaj prosto. Zrób wypad na zgiętą nogę i odwróć głowę w stronę zgiętej nogi.

Zastosowanie - przekraczanie i praca w środkowej strefie ciała, rozwój percepcji przestrzennej, relaksacji całego ciała, zrozumienia, aktualizacji pamięci krótkoterminowej.

Wahadło - opuść podbródek maksymalnie w dół, poruszaj głową powoli od jednego ramienia do drugiego, oddychaj swobodnie.

 

Więcej informacji: "Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy Kinezjologii Edukacyjnej" - Carla Hannaford.