• czysty

  czysty

Mała motoryka to wszelkie czynności wykonywane przez palce i dłonie. Doskonalenie małej motoryki odbywa się od najwcześniejszych lat życia dziecka, początkowo jest to tylko umiejętność chwytania zabawki, następnie układanie klocków, rysowanie, czynności samoobsługowe, aż w końcu bardziej precyzyjne czynności takie jak sznurowanie butów czy odpowiedni chwyt przyrządu pisarskiego i np. rysowanie szlaczków. Niestety czasami mimo dogodnych i niejednokrotnie stymulujących warunków w życiu dziecka, zdarza się, że dzieci wykazują zaburzenia w zakresie małej motoryki. Nie należy ich bagatelizować, ponieważ nie miną same, a będą się nawarstwiać.

Do najczęstszych trudności, jakie występują u dzieci z opóźnioną motoryką małą zaliczamy:

 • problemy w zakresie czynności samoobsługowych (ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie butów, przekładanie ubrań ze strony lewej na prawą)
 • brak samodzielności w trakcie spożywania posiłków
 • wyraźna niechęć do czynności manualnych (rysowanie, malowanie, lepienie, nawlekanie, układanie)
 • niezręczność ruchowa
 • niechęć do dotykania nowych, nieznanych faktur i przedmiotów
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • zbyt wolne lub zbyt szybkie tempo w trakcie wykonywania zadań
 • niski poziom graficzny pisma, prac plastycznych
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zaburzone planowanie motoryczne

Dzieci z zaburzeniami w zakresie motoryki małej, powinny brać udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz w terapii ręki.