• czysty

    czysty

To już drugi miesiąc projektu. Co u nas słychać, jak się uczymy?

Po raz drugi udało się zainteresować świdniczan projektem „Na dobry początek”. W grudniu Fundacja „Inaczej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 wygrała konkurs na prowadzenie zajęć dla dzieci. Jest to bardzo ważne ze względu na kontynuację terapii, jak i tworzenie nowych miejsc terapeutycznych dla dzieci z problemami integracji sensorycznej i zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi. Wśród świdnickich pedagogów i rodziców wzrasta świadomość jak można pomóc dziecku i gdzie się po tę pomoc udać. W Fundacji staramy się tworzyć takie miejsce, gdzie rodzic otrzyma wsparcie, pomoc dla swojego dziecka i dla siebie, a także porozmawiać o codziennych bolączkach.


Z informacji od rodziców oraz z własnych obserwacji wiemy, że regularne zajęcia i praca w domu wg wskazówek terapeuty przynoszą efekty. Kilkoro dzieci nie musi powtarzać klas, poprawia się ich koncentracja, uwaga, umiejętności matematyczne, czytanie i pisane, praksja itp. Widzimy wielki sens kontynuacji oddziaływań, tak aby pomagać w budowaniu wykształconego, świadomego i szczęśliwego społeczeństwa.


Zadanie publiczne „Na doby początek II” obejmie działaniami min. 60 dzieci w wieku 4-10 lat z terenu Gminy Miejskiej Świdnik na początku ich drogi edukacyjnej poprzez stworzenie przyjaznego miejsca na terenie Miasta Świdnik, w którym będzie można uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej, czy innych zaburzeń powodujących trudności w codziennym funkcjonowaniu i nauce. Działania prowadzone będą w okresie 01.01.-31.12.2017 r.


Zapraszamy do współpracy:
integracja sensoryczna - tel. 505 17 41 24
trudności szkolne, dysleksja - tel. 880 44 99 36