• czysty

  czysty

Od listopada 2015r. Fundacja „Inaczej” realizuje zadanie publiczne pt. „Przybij piątkę”, współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
Jest to projekt specjalistyczny, którego głównym celem jest nabycie przez kadrę i wolontariuszy działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z terenu powiatów: świdnickiego, łęczyńskiego, puławskiego, chełmskiego i lubelskiego, wiedzy i umiejętności z zakresu terapii ręki i wspomagania funkcji pisania. Wiedza ta jest niezbędna w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością przejawijacymi zaburzenia w funkcjonowaniu motoryki.
W ramach projektu realizowane będzie szkolenie: „Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania” – szkolenie ze specjalistą w zakresie terapii ręki.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

ROPS w Lubliniepec swidnik logopegimek logo

 

Fundacja „Inaczej” w ramach zadania publicznego pt. „Przybij piątkę” współfinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie organizuje szkolenie:

"Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania"

Szkolenie z zakresu terapii ręki przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy tą metodę: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych, nauczycieli, terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością lub różnymi zaburzeniami.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wielopłaszczyznowym podejściem do tematu terapii ręki i wspomagania pisania.
Często zaburzenia w funkcjach ręki zauważane są i interpretowane przez pryzmat nieprawidłowego chwytu pisarskiego. Jest to często wierzchołek góry lodowej, ręce bowiem nie funkcjonują w odosobnieniu. Powiązane są z tułowiem, przez co wszystkie trudności płynące z centrum ciała w sposób bezpośredni wpływają na sprawność ręki.
Właściwa ocena tych problemów, czynników zaburzających pracę ręki pozwoli na skonstruowanie optymalnego programu terapii.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się również w jaki sposób korygować nieprawidłowy chwyt pisarski, pracując z ciałem dziecka, budując właściwą stabilizację oraz usprawniając rękę dziecka. Często samo stosowanie nakładek ułatwiających utrzymanie prawidłowego chwytu czy ćwiczenia manualne, grafomotoryczne nie przynoszą pożądanego efektu. Wtedy należy przyjrzeć się problemowi bliżej, poszukać czynników zaburzających pracę samej ręki, aby w konsekwencji znaleźć odpowiedź na pytanie: Dlaczego dziecko ma nieprawidłowy chwyt?

Szkolenie trwa 50 godzin dydaktycznych - (6 dni – 2 weekendy: piątek, sobota, niedziela)

Składa się z 2 części:
1. Diagnoza i terapia ręki
2. Terapia ręki – wspomaganie funkcji pisania

Część I. Diagnoza i terapia ręki

 • Terapia ręki- wprowadzenie do zagadnienia
 • Zanim dziecko zacznie pisać…
 • Przedstawienie czynników zaburzających pracę ręki
 • Czynniki warunkujące rozwój sprawności grafomotorycznych
 • Miejsce sprawności ręki w rozwoju psychomotorycznym dziecka
 • Sterowanie ruchem – mózgowe mechanizmy kontroli ruchu
 • Mózgowa organizacja pisania
 • Anatomia i fizjologia ręki
 • Kontrola posturalna a funkcje ręki i sprawność grafomotoryczną
 • Wpływ obniżonego napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki
 • Warsztat: ocena stabilizacji centralnej u dzieci
 • Warsztat: prezentacja ćwiczeń normalizujących napięcie mięśniowe oraz wzmacniające mięśnie posturalne
 • Uczenie się czynności motorycznych
 • Praksja a sprawność ręki
 • Równowaga, aktywne siedzenie a terapia ręki
 • Analiza postawy ciała, ruchu rąk podczas pisania u dzieci prawo i leworęcznych oraz innych czynności manualnych
 • Warsztat: ćwiczenia praktyczne usprawniające funkcje ręki
 • Wpływ Integracji Sensorycznej na rozwój małej motoryki
 • Warsztat: Masaż sensoryczny rąk©
 • Propriocepcja, somatognozja a praca rąk
 • Terapia ręki w dążeniu do samoobsługi
 • Warsztat: Bajki- pomagajki© czyli zabawy rozwijające umiejętności samoobsługowe
 • Warsztat: Gry manualne© – prezentacja zabaw i gier rozwijających sprawność ręki i grafomotorykę
 • Zapoznanie z autorskim narzędziem diagnostycznym sprawność ręki u dziecka
 • Studium przypadku- ocena sprawności ręki u dziecka na podstawie Arkusza sprawności ręki© - diagnoza podstawowa

Część II. Terapia ręki - wspomaganie funkcji pisania

 • Rozwój chwytu pisarskiego u dziecka
 • Sprawność motoryczna i samoobsługowa a chwyt pisarski
 • Analiza rysunku dziecka w kontekście sprawności grafomotorycznych
 • Przyczyny nieprawidłowego chwytu pisarskiego- analiza materiału filmowego
 • Przygotowanie ciała i ręki do pisania – budowanie prawidłowej stabilizacji
 • Warsztat: zastosowanie Opaski grafomotorycznej© w terapii ręki oraz podczas nauki pisania
 • Terapia ręki w korekcji nieprawidłowego chwytu
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem leworęcznym
 • Wpływ zaburzeń funkcji wzrokowych na rozwój umiejętności motorycznych i grafomotorycznych
 • Warsztat: prezentacja wybranych zagadnień autorskiego programu Sensomotoryczna terapia widzenia© mającego na celu usprawnianie ręki w bezpośredniej korelacji z funkcjami wzrokowymi. Program skierowany jest w szczególności do dzieci z obniżonym tempem pisania, trudnościami w przełożeniu informacji wzrokowych na ruch, akt graficzny
 • Diagnoza podstawowych funkcji wzrokowych
 • Warsztat: Grafosensoryka© czyli od ruchu przez rysunek do pisania
 • Zapoznanie z metodyką prowadzenia zajęć terapii ręki
 • Warsztat: Terapia ręki i korekcja nieprawidłowego chwytu - studium przypadku – praca z dzieckiem
 • Omówienie przebiegu oceny i terapii funkcji ręki
 • Warsztat: Grafosensoryka© czyli od ruchu przez rysunek do pisania
 • Konstruowanie planu terapii ręki, pisanie opinii
 • Podsumowanie zebranych informacji


Zajęcia poprowadzi pani Agnieszka Rosa – pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel akademicki, ortoptystka, autorka Szkoły Terapii Ręki© jak również licznych pomocy do diagnozy i terapii ręki oraz wzroku.

Każdy z uczestników otrzyma:

 • zaświadczenie o ukończeniu 50 godzinnego szkolenia
 • broszurę: Terapia ręki- zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ręki dziecka
 • Opaskę grafomotoryczną©
 • komplet materiałów teoretycznych

WAŻNE INFORMACJE:

Zapraszamy do udziału w obu częściach szkolenia osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, czy innymi zaburzeniami oraz wolontariuszy związanych z wymienionym środowiskiem. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie lub umowa wolontariacka na terenie powiatów: świdnickiego, lubelskiego, puławskiego, łęczyńskiego, chełmskiego.

Wartość szkolenia (dwie części łącznie: 790,00). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Terminy:

Część I: 11-13.12.2015r. (piątek, sobota, niedziela)
Część II: 18-20.12.2015r. (piątek, sobota, niedziela)

Liczba miejsc: 20

Miejsce szkolenia: Świdnik koło Lublina

Na szkoleniu zapewniony będzie ciepły posiłek.

Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się tutaj.
- w formacie .pdf
- dokument word

W razie pytań proszę o kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 505 174 124
osoba do kontaktu: Monika Ciechomska